(l)ivre – drie maart

Op zoek zijnde naar woord, schrijft Hannah een persoonlijke tekst over haar liefde.

Geleid wordende door muziek, komen de winterse pianonoten en zomerse saxofoonklanken de lente vervullen.